Email marketing, servicii email marketing Romania

Termeni si Conditii

rezentul contract reprezinta intelegerea dintre:

SC DIRECT CONSULTING ADVERTISING SRL, cu sediul în Bucuresti, Str. Sld. Stelian Mihale, nr. 13, bl. PM93, ap 20, sector 3, societate comercială înregistrată la Registrul Comerţului cu nr J40/15960/2003 şi CUI RO 15938781, cont nr. RO15RNCB0084089112750001 deschis la BCR – Mihai Bravu, reprezentată legal de Bogdan Minoiu, în calitate de Director General, denumită în continuare Campaign Sender,
si
fiecare cumparator al serviciului Campaign Sender, denumit in cele ce urmeaza CLIENT.

DEFINITII:
Abonament” – pret fix, ales de Client, platibil lunar care include un numar prestabilit de trimiteri pe luna; suma corespondenta Abonamentului va fi regasita la Anexa 1;
Aplicatie” – produs software de tipul unei aplicatii de e-mail marketing prin intermediul careia Clientul poate folosi Serviciile Campaign Sender;
Anexa 1” – parte integranta a prezentului Contract ce prezinta conditiile de contractare specifice fiecarui Client; aceasta stabileste Abonamentele, Pretul Suplimentar si modul de calcul al acestuia, promotiile, tipul Abonamentului ales,
Campanie de Marketing” – totalitatea operatiunilor de marketing initiate de catre Clienti prin utilizarea Serviciului;
Cont” – interfata de acces a Clientului la nivelul Aplicatiei in vederea utilizarii Serviciilor;
Contract” – prezentul contract si anexele la acesta, semnate si stampilate pe fiecare pagina in mod valabil de catre reprezentatii legali ai ambelor parti;
Data Agreata” – data la care Clientul a contractat Serviciile Campaign Sender;
Datele Aplicatiei” – alte date, informatii generate de Aplicatie, cu exceptia celor generate, directionate sau introduse de catre Client pe parcursul utilizarii Serviciilor (precum baza de date si continutul newsletterului) asupra carora Campaign Sender nu isi asuma nici o raspundere;
Client” – persoana fizica sau juridica, semnatara a prezentului contract in calitate de contractant al Serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract;
Pret Suplimentar” – acesta este pretul care se adauga la valoarea Abonamentului in cazul in care Clientul a depasit numarul de trimiteri incluse in Abonament. Pretul Suplimentar se factureaza in luna urmatoare si se calculeaza conform Anexei 1;
Serviciu” -reprezinta cele precizate la punctul Art. 1 din prezentul Contract;
Server Campaign Sender” – server aflat in proprietatea exclusiva Campaign Sender ale carui resurse gazduiesc Aplicatia, Serviciile si datele corespondente acestora;
Suspendare Cont” – modalitate prin care Campaign Sender restrictioneaza accesul Clientului la Cont; in perioadele aferente acestei restrictionari nu este suspendata obligaţia Clientului de a plăti pretul Abonamentului;
Trimitere” – expedierea unui singur email in cadrul unei campanii

1) SERVICIILE AFERENTE CAMPAIGN SENDER
a) Prin intermediul Campaign Sender („Serviciilor”), compania noastra („Direct Consulting Advertising”) furnizeaza operatorilor de site-uri si altor persoane („Clientului”) o serie de instrumente si resurse prin care acesta colecteaza adrese de email ale vizitatorilor si apoi creaza, desfasoara si administreaza campanii online de email marketing.
b) Serviciile permit site-urilor corporatiste, site-urilor companiilor mici si mijlocii precum si portalurilor si comunitatilor online sa comunice cu vizitatorii si cu prospectii vizati.
c) Atat numarul de email-uri trimise cat si numarul de kb transferati de date se afla sub monitorizarea Campaign Sender. Conturile standard ale Campaign Sender iti permit sa trimiti un numar nelimitat de email-uri. Numarul total de kb transferati de un email nu trebuie sa fie mai mare de 150kb.

2) DURATA CONTRACTULUI
a) Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi este valabil pentru pentru o perioadă definita in cadrul Anexei 1, cu începere de la Data Agreată. Părţile convin ca pentru întreaga perioadă de contractare să nu denunţe Contractul.
b) În cazul în care Clientul nu notifică în scris Campaign Sender, cu 30 de zile înainte de expirarea Contractului, asupra faptului că doreşte încetarea acestuia la expirarea perioadei de contractare, prezentul Contract se va prelungi automat.

3) TARIFE SI MODALITATI DE PLATA
a) Clientul se obliga sa plateasca pretul Abonamentului, conform Anexei 1 si a altor anexe ce pot interveni pe parcurs. Plata se consideră efectuată când suma corectă de bani, scutită şi liberă de orice taxe bancare, comisioane sau alte taxe, a fost primită în contul Campaign Sender. Plata se va efectua in lei, la cursul BNR valabil pentru data emiterii facturii.
b) Facturile Campaign Sender vor fi emise in primele zile ale fiecarei luni, si vor avea inscrise sumele aferente Abonamentului pe luna in curs si cele corespondente Pretului Suplimentar pe luna anterioara. Plata sumei corespunzatoare Abonamentului precum si cea a Pretului Suplimentar aplicabil vor fi considerate integral achitate in masura in care sunt efectuate in primele 5 zile lucratoare de la primirea facturii, considerat a fi termen scandent.
c) In cazul in care Data Agreata nu va coincide cu data de 1 ale lunii, pretul Abonamentului primei luni de contractare, va fi facturat in avans, si platit in sistem pro rata (proportional cu numarul de zile ramas pana la sfarsitul lunii), urmand ca urmatoarelor luni de contractare sa li se aplice facturarea in avans pe intreaga luna calendaristica.
d) In cazul neindeplinirii de catre Client a obligatiei de plata a Abonamentului si a Pretului Suplimentar la termenii conveniti mai sus, acesta va datora Campaign Sender penalitati in valoare de unu la suta (1%) pe zi de întârziere pentru toate sumele facturate care rămân neplătite după perioada de 5 zile lucrătoare de la data pimirii facturii. Sumele ce vor reprezenta penalitati vor fi cumulate abonamentului si pretului suplimentar din luna viitoare, fiind facturate in acest sens la urmatoarea factura transmisa Clientului.
e) Campaign Sender va avea dreptul să revizuiască şi să modifice unilateral tarifele în cazul unor modificări de preţ impuse de lege sau autorităţi guvernamentale, caz în care Campaign Sender are dreptul de a aplica o modificare în acelaşi cuantum, cu condiţia să dovedească faptul că o astfel de modificare influenţează activităţile Campaign Sender in ceea ce priveste utilizarea aplicatiei de catre Client. Campaign Sender va notifica Clientul asupra modificarii, în scris, după ce s-a publicat modificarea legala incidentă.
f) În cazul oricăror altor modificări, ce nu ţin de cele menţionate în paragraful anterior, Campaign Sender va notifica Clientul cu 30 (treizeci) de zile înainte, în scris. În cazul unei modificări constând într-o creştere a preţurilor, Clientul va informa Campaign Sender dacă acceptă modificarea şi cuantumul acesteia în termen de 15 (cincisprezece) zile de la primirea notificării. În cazul în care Clientul nu informează Campaign Sender daca acceptă modificarea şi cuantumul acesteia în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data primirii notificării, modificarea va fi considerată acceptată. Daca Clientul refuză să accepte modificarea, Părţile vor începe imediat negocieri în privinţa preţurilor, ce urmează a fi taxate. Dacă în urma acestor negocieri nu se ajunge la un acord în termen de 30 (treizeci) de zile de la data refuzului Clientului, Campaign Sender şi/sau Clientul vor/va avea dreptul să denunţe Contractul, fără nici o consecinţa legală sau de alta natură. Pe toată durata notificărilor şi negocierilor, preţurile Serviciilor rămân la valorile anterior convenite. Denunţarea contractului într-o asemenea circumstanţă nu va avea nici o consecinţă asupra obligaţiilor deja scadente. În cazul unei modificări constând într-o reducere a preţurilor, acestea vor considerate acceptate de Client a priori.
g) Orice livrare suplimentară de Servicii solicitată de Client, va face obiectul unei comenzi separate ce va deveni anexa la prezentul Contract, angajamentul Campaign Sender fiind insa conditionat de (i) plata tuturor facturilor la zi, (ii) după opţiunea Campaign Sender, de orice altă metodă rezonabilă pentru a se asigura de achitarea promptă a acestora.

4) UTILIZATOR SI PAROLA
a) Sunteti raspunzator pentru pastrarea securitatii contului dumneavoastra, a parolelor si a fisierelor. Campaign Sender va accepta instructiunile oricarei persoane care va pretinde ca este autorizata in a aduce modificari directe contului dumneavoastra atata timp cat aceasta ne furnizeaza numele de utilizator si parola online, prin email ori prin telefon sau printr-un serviciu tert – daca se pune problema – prin care dumneavoastra accesati produsele si serviciile noastre. Campaign Sender nu cunoaste structura dumneavoastra organizatorica daca va inregistrati pentru a folosi Serviciile ca o entitate sau relatiile dumneavoastra personale daca sunteti o persoana fizica. Campaign Sender nu va fi responsabil pentru actiunile oricarei persoane care foloseste gresit sau in mod necorespunzator listele dumneavoastra cu contacte/abonati sau alte elemente folosind utilizatorul si parola.

5) REGULAMENT PRIVIND TRIMITEREA DE EMAIL-URI
a) Toti Clientii Campaign Sender trebuie sa urmeze legislatia romaneasca: Legea nr. 365/07.06.2002 privind comertul electronic; Normele metodologice din 20 noiembrie 2002 pentru aplicarea Legii nr. 365/07.06.2002 privind comerţul electronic precum si legislatiei CAN SPAM si Politicii Anti-Spam a Campaign Sender atunci cand transmit email-uri utilizand Serviciile Campaign Sender. In conformitate, solicitam urmatoarele:
i) Toate email-urile trebuie sa contina link-ul de dezabonare printr-un singur click dupa cum este furnizat de Campaign Sender. Campaign Sender scaneaza fiecare campanie/email dupa pentru a verifica existenta unui astfel de link. Daca acest link nu exista, utilizatorul este informat si ii va fi solicitat sa introduca un link de dezabonare inainte de a continua.
ii) Toate email-urile trebuie sa contina date non-internet de contact ale expeditorului, precum adresa sau numarul de telefon al companiei.
iii) Toate email-urile trebuie se precizeze motivul pentru care utilizatorul primeste mesajul. De exemplu: “Primiti acest mesaj de la Kanvas Studio deoarece sunteti abonati la newsletter-ul nostru de pe www.kanvas.ro”.
b) Aceste 3 linii directoare vor contribui la mentinerea unei reputatii pozitive a Serviciului Campaign Sender si a whitelist-arii in relatia cu principalii ISP si principalele programe de whitelist-are din tara si strainatate. In cazul in care o campanie este marcata ca fiind SPAM de catre un ISP, Campaign Sender isi rezerva dreptul de a suspenda contul fara preaviz.

6) PRACTICI UTILIZATE IN EMAIL MARKETING SI IN COMUNICAREA BAZATA PE PERMISIUNE
a) Orice mesaj email trimis in relatie cu Serviciile trebuie sa contina un link de „dezabonare” sau orice alta metoda care sa permita abonatilor dumneavoastra sa se dezaboneze din lista cu abonati. Acest link trebuie sa ramana activ pentru o perioada de minim 30 zile de la data expedierii mesajului si trebuie sa aiba un format agreat de Campaign Sender. Acest link este de regula introdus in mod automat de Serviciul Campaign Sender.
b) Sunteti de acord sa importati, accesati sau folositi numai liste cu abonati care si-au dat acordul de a primi mesaje de la dumneavoastra (listele achizitionate nu pot fi folosite – va rugam sa contactati echipa Campaign Sender pentru daca aveti intrebari).
c) Sunteti raspunzator pentru monitorizarea, corectarea, procesarea cererilor de dezabonare in termen de 10 zile, precum si cu actualizarea adreselor de email catre care transmiteti mesaje prin intermediul contului dumneavoastra de Campaign Sender.
d) Email-urile pe care le transmiteti prin intermediul Serviciului pot genera plangeri de abuz din partea destinatarilor. Sunteti responsabili pentru a va asigura ca prin campaniile dumneavoastra de email marketing nu generati un numar de plangeri excesiv in comparatie cu media din acest domeniu. Campaign Sender, la propria discretie, va determina daca nivelul dumneavoastra de raportari a abuzurilor se incadreaza in limitele impuse de normele din domeniul email marketingului si aceasta determinare va fi definitorie si concluziva pentru toate obiectivele acestui Contract,
e) Campaign Sender, la propria discretie, poate dezactiva imediat accesul tau la cont fara a returna sumele platite pentru Serviciile sale in cazul in care Campaign Sender crede ca ati incalcat oricare din practicile enumerate mai sus privind trimiterea de email-uri si permisivitatea sau Politica Anti-Spam a Campaign Sender.

7) CONFIDENTIALITATE
a) Fiecare parte va păstra confidenţialitatea tuturor informaţiilor (incusiv condiţiile Contractului) şi a documentaţiei, inclusiv, dar fără a se limita la, informaţiile referitoare la activitatea comercială sau secrete profesionale, procese, know-how sau metode folosite de cealaltă parte în desfăşurarea activităţii, obţinute de la cealaltă parte în urma sau în legătură cu prezentul contract. Pentru a proteja drepturile şi interesele celeilalte părţi din prezentul contract, o parte poate dezvălui doar acele informaţii confidenţiale referitoare la cealaltă parte care sunt solicitate de personalul său sau al societăţilor asociate în scopul prezentului contract.

8 ) PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
a) Datele personale ale Clientului vor fi prelucrate de catre Campaign Sender exclusiv în scopul executării Contractului, in vederea administrarii Aplicatiei si stocarii informatiilor generate, introduse sau inglobate de aceasta, in automat, pe parcursul utilizarii acesteia de catre Client.
b) Prin „date personale ale Clientului” se va intelege exclusiv datele personale ale Clientilor persoane fizice, precum si orice alte date personale corelate cu persoane fizice existente in bazele de date ale Clientului.
c) Tuturor informatiilor prelucrate in virtutea clauzei anterioare le vor fi aplicabile prevederile contractuale privind confidentialitatea.

9) RASPUNDERE CONTRACTUALA
a) Cu excepţia prevederilor contrare din prezentul contract, inclusiv ale celor din anexă:
b) KANVAS STUDIO nu oferă nici o garanţie, şi nu face nici o declaraţie sau nu încheie nici un acord, expres sau implicit în privinţa serviciilor şi, fără a limita generalitatea celor menţionate mai sus, orice garanţii de calitate satisfăcătoare sau de conformitate cu un anumit scop sunt excluse expres prin prezentul contract.
c) Sub rezerva prevederilor capitolului 9d nici una dintre părţi nu va fi ţinută să răspundă, în nici o situaţie, pentru pagube speciale, accidentale, colaterale, indirecte sau punitive, pierderea veniturilor sau profiturilor, pierderea câştigurilor, pierderea afacerii, pierderea fondului de comerţ, pierderea tranzacţilor, pierderea de date, pierderea folosinţei unei proprietăţi, costurile executării obligaţiilor prin substituirea persoanelor, a echipamentelor sau servicilor şi costuri de timp mort, indiferent de cum s-au produs aceste situaţii, şi fie că sunt produse din culpă (inclusiv neglijenţă), prin incalcarea obligaţiilor contractuale sau din orice alte motive, şi indiferent dacă puteau fi prevăzute sau nu în mod rezonabil la data contractării.
d) Nici o prevedere a clauzelor de la Art.9 nu va exclude sau nu va limita răspunderea Clientului în ceea ce priveşte:
i) Indeplinirea propriilor obligaţii de plată a serviciului în termenii şi condiţiile prevăzute în Contract;
ii) Degradarea, afectare în orice fel a Serviciilorr si serverelor Campaign Sender.
iii) Neîndeplinirea obligaţiilor de confidenţialitate.
iv) Neîndeplinirea obligaţiilor privind Contractul.
e) Cu excepţia prevederilor contrare exprese din prezentul contract şi sub rezerva clauzelor 9a, 9b, 9c, 9d si 9f, răspunderea fiecărei părţi pentru orice pretenţii, pierderi, cheltuieli sau pagube rezultate din prezentul contract, va fi limitata la plata unei despagubiri de 5.000 EUR.
f) Clientul va despăgubi şi va exonera de orice răspundere Campaign Sender pentru orice acţiuni, pierderi, costuri, pagube, pedepse, cheltuieli, taxe (inclusiv taxe judiciare suportate şi/sau la plata cărora este obligat Campaign Sender), acţiuni în justiţie, reclamaţii sau cereri care au orice legătură cu prezentul Contract aduse împotriva Campaign Sender sau cu care Campaign Sender este ameninţat de către o terţă persoană şi care rezultă din utilizarea de către Client a Aplicatiei, sau din orice acţiune sau omisiune intenţionată sau neglijenţă din partea Clientului. Clientul îi va acorda de asemenea Campaign Sender, exclusiv pe cheltuiala Clientului, împuternicire deplină, informaţiile şi asistenţa rezonabil necesară pentru apărarea, rezolvarea sau soluţionarea unor asemenea pretenţii.

10) GARANTII
a) Campaign Sender nu are abilitatea sa exercite controlul si nu isi asuma raspunderea in ceea ce priveste continutul informatiilor care circula prin reteaua sa sau prin Serviciile asigurate prin prezentul contract. De asemenea, Campaign Sender nu garanteaza veridicitatea informatiilor primite prin intermediul serviciilor asigurate de prezentul contract.
b) Campaign Sender nu garanteaza functionarea fara intrerupere sau compatibilitatea cu toate tipurile de echipament sau configuratii a softului produs/furnizat cu licenta pe perioada contractuala.
c) Cu exceptia garantiilor stipulate in acest contract, toate celelalte garantii ce ar putea deriva sunt excluse pana la limita permisa de lege.

11) DESPAGUBIRI PRIVIND DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALA
a) Fiecare Parte va apara si va exonera de orice raspundere cealalta Parte cu privire la orice pretentie, proces sau procedura de judecata intentata impotriva Partii respective in masura in care este intemeiata pe o incalcare efectiva sau potentiala a unuia dintre Drepturile de Proprietate Intelectuala de catre aceasta, cu conditia sa i se trimita imediat o notificare in scris cu privire la pretentia respectiva si sa i se acorde imputernicire deplina precum si informatiile si asistenta rezonabil necesare pentru apararea impotriva pretentiei respective.
b) Campaign Sender nu va putea fi tinuta responsabila pentru nici un presupus prejudiciu, dauna care are la baza relicentierea sau folosirea Aplicatiei in combinatie cu orice alte produse/servicii care nu sunt furnizate de Campaign Sender (cu exceptia acordului expres al Campaign Sender).
c) Campaign Sender nu va fi raspunzatoare pentru nici o modificare, schimbare sau transformare neautorizata efectuata de Client sau de catre reprezentantii sai asupra Aplicatiei, si care nu are legatura cu modificarile, schimbarile sau transformarile efectuate de Campaign Sender.

12) INCETAREA CONTRACTULUI
a) Contractul poate înceta (i) prin împlinirea termenului sau (ii) oricare dintre Părţi intră în incapacitate de plată şi/sau sunt declanşate proceduri pentru declararea falimentului, dizolvarea şi/sau lichidarea sa.
b) Campaign Sender îşi rezerva dreptul de a rezilia Contractul pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către Client a oricărei obligaţii asumate prin prezentul contract; Contractul poate fi reziliat printr-o notificare, fără îndeplinirea altor formalităţi prealabile, rezilierea intervenind cu efect imediat de la data comunicării şi fără a fi necesară intervenţia instanţei. În această situaţie, Clientul datorează Campaign Sender daune interese evaluate anticipat astfel cum este stipulat la Art.11c
c) Se convine că, în cazul în care Clientul denunţă unilateral contractul sau în cazul în care Campaign Sender reziliază contractul potrivit Art.12b, Clientul va achita Campaign Sender Abonamentul până la momentul rezilierii, incluzând data încetării Contractului, plus o suma calculată după cum urmează:
i) Dacă durata Contractului reziliat este de un (1) an sau mai puţin ori, deşi durata Contractului este mai mare de 1 an, rezilierea a intervenit până la expirarea unei perioade de 12 luni de la Data Agreata – o sumă egală cu restul de Abonamente (în vigoare la momentul încetării Contractului) pentru întreaga perioadă rămasă până la expirarea Contractului.
ii) Cu excepţia prevederilor contrare aplicabile de la 12.c.i., dacă durata contractuala este mai mare de un (1) an, inclusiv în cazul Perioadelor de Extindere – o sumă egală cu restul Abonamentului (în vigoare la momentul încetării Contractului) pentru întreaga perioada rămasă până la expirarea unei luni de contractare.
d) Clientul poate rezilia Contractul printr-o notificare prealabilă de 15 zile lucrătoare, fără îndeplinirea altor formalităţi prealabile, rezilierea intervenind cu efect imediat de la data comunicării şi fără a fi necesară intervenţia instanţei, dacă Serviciul nu întruneste nivelele de garanţie prevăzute în prezentul contract timp de cinci (5) zile consecutiv sau în situaţia în care aceasta nu îndeplineste sistematic prevederile privind serviciul furnizat, dacă se dovedeşte că aceasta neconformare a avut un motiv ce ţine de controlul exclusiv al Campaign Sender.
e) În situaţia rezilierii Contractului de către Client în condiţiile prevăzute la art.12.d, acesta va fi îndreptăţit să ceară Campaign Sender plata unor daune interese, aceste daune fiind limitate şi evaluate anticipat potrivit condiţiilor prevăzute la 9c.

13) NOTIFICARI / COMUNICARI
a) Orice comunicare ce urmează a fi efectuată în legătură cu aspectele reglementate prin acest Contract va fi trimisă folosindu-se datele de identificare cuprinse la capitolul 1.
b) Clientul acceptă şi este de acord să primească prin poştă sau poştă electronică comunicări sau alte mesaje tehnice, comerciale sau de natură informativă din partea Campaign Sender. Orice comunicare sau mesaj scris şi transmis Clientului de către Campaign Sender prin poştă sau poştă electronică va fi semnat şi va conţine specificat în clar numele, funcţia, numerele de telefon şi fax, precum şi adresa de poştă electronică a expeditorului.
c) Toate notificările şi corespondenţa vor fi făcute în scris şi trimise personal sau prin poştă, telex sau fax. Astfel de notificări vor fi considerate primite dacă:
i) sunt înmânate personal şi destinatarul le acceptă prin semnătură;
ii) imediat ce au fost distribuite la adresa dată, iar expeditorul primeşte confirmarea de primire, în cazul trimiterii prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire; sau
iii) la data şi ora înregistrate de fax în cazul trimiterii prin fax.
d) Adresele de email pentru comunicarea intre cele doua Parti vor fi:
i) Campaign Sender: Vanzari / Contract: info@loyaltycampaign.com;
Suport Tehnic: suport@loyaltycampaign.com
ii) Client: este adresa de email trecuta in formularul de inscriere

14) PREVEDERI FINALE
a) Prezentul contract va putea fi denunţat, completat, interpretat sau modificat doar prin act adiţional semnat de reprezentanţii legali ai ambelor părţi.
b) Orice renunţare la orice drept sau remediu în baza prezentului Contract trebuie să fie făcută în scris. Cu excepţia cazului în care se stipulează în mod expres altfel, orice renunţare va fi efectivă numai în cazul şi scopul pentru care este dată.
c) În lipsa unei stipulaţii contrare în acest sens, în nici o circumstanţă nici una dintre Părţi nu va avea dreptul de a reprezenta cealaltă Parte în calitate de agent sau în altă calitate.
d) Fiecare dintre prevederile prezentului contract este independentă, în consecinţă, dacă orice astfel de prevedere este sau devine nulă sau nu poate fi pusă în executare în orice privinţă potrivit legii, aceasta nu va afecta valabilitatea sau punerea în executare a celorlalte prevederi ale contractului, iar Părţile vor depune toate eforturile rezonabile pentru a negocia cu bună-credinţă în vederea înlocuirii acesteia cu una sau mai multe prevederi satisfăcătoare pentru orice autoritate competentă în materie, dar care să difere cât mai puţin posibil de prevederea înlocuită.
e) Oricare persoană care semnează prezentul contract în numele uneia dintre Părţi, declară şi garantează că a fost pe deplin împuternicită să semneze şi că au fost întreprinse toate măsurile necesare pentru a autoriza semnarea.
f) Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
g) Dacă părţile nu vor ajunge la o înţelegere amiabilă, atunci litigiile vor fi înaintate spre soluţionare Curţii de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României.

Prezentul contract a fost incheiat in conformitate cu prevederile relevante din Ordonanta Guvernului nr.130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta si din Legea nr.365/2002 privind comertul electronic, cu modificarile ulterioare.

Prin bifarea casutei

„ Am citit Termenii si Conditiile Campaign Sender. Accept acesti termeni si conditii”

din pagina de inregistrare inseamna ca accepti acesti termeni si conditii.